• Art. 83. - Niedopełniani...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 83. bat. i akum.


Niedopełnianie obowiązków ewidencyjnych

Kto, wbrew przepisom art. 34 ewidencje i sprawozdawczość wprowadzającego baterie lub akumulatory, nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, lub prowadzi ewidencję nierzetelnie, podlega karze grzywny.
Art. 83. Niedopełnianie obowiązków ewidencyjnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...