• Art. 21. - Identyfikator...
  21.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art. 21. bezp. impr. mas.


Identyfikatory członków służb porządkowych i informacyjnych

1.
Kierownik do spraw bezpieczeństwa, członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez organizatora.
2.
Identyfikator zawiera następujące informacje:
1)
nazwę wystawcy;
2)
numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy;
3)
termin ważności;
4)
pieczęć i podpis wystawcy.
3.
Organizator prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów, zawierającą następujące dane:
1)
imię i nazwisko oraz numer PESEL członka służby pobierającego identyfikator lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
podpis członka służby pobierającego identyfikator, datę i godzinę pobrania;
3)
numer zaświadczenia o ukończeniu przez członka służby przeszkolenia w zakresie zabezpieczania imprez masowych i dane identyfikujące wystawcę tego zaświadczenia.
Art. 21. Identyfikatory członków służb porządkowych i inf... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...