• Art. 38. - Podmioty upra...
  14.04.2024

Art. 38. bezp. impr. mas.


Podmioty uprawnione do otrzymywania od Komendanta Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez

1.
Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do otrzymywania od Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej „podmiotami uprawnionymi”, są:
1)
Policja;
2)
prokuratura;
3)
sądy;
4)
Straż Graniczna;
5)
Państwowa Straż Pożarna;
6)
Służba Ochrony Państwa;
7)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8)
Żandarmeria Wojskowa;
9)
straże gminne (miejskie);
10)
organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
11)
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni;
12)
związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym;
13)
kluby sportowe;
14)
organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej;
15)
podmioty zarządzające rozgrywkami;
16)
instytucje zagraniczne;
17)
minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
2.
Organizatorzy imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, są uprawnieni w zakresie swoich zadań ustawowych do otrzymywania od Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osób, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
3.
Komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny) Policji i komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji przekazują podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-15, na wniosek tych podmiotów, informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a i b i art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez, dotyczące imprez masowych organizowanych na obszarze działania tych komendantów. Przepisy art. 42 forma i tryb przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej ust. 1, 4 i 5, art. 43 odpowiedź na zapytanie o informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, art. 44 wymogi zapytania o informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez ust. 1, 2 i 4, art. 45 rejestracja zapytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, art. 46 sposoby przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez oraz art. 47 zawiadomienie o nieprawidłowości przekazywanej informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprez stosuje się odpowiednio.
Art. 38. Podmioty uprawnione do otrzymywania od Komendant... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...