• Art. 39. - Podmioty zobo...
  14.04.2024

Art. 39. bezp. impr. mas.


Podmioty zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez

1.
Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania Komendantowi informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej „podmiotami zobowiązanymi”, są podmioty, o których mowa w art. 38 podmioty uprawnione do otrzymywania od Komendanta Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez ust. 1 pkt 1-15, oraz:
1)
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz sądy, w których zapadło prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu;
2)
związki sportowe;
3)
organizatorzy;
4)
właściciele obiektów, na terenie których organizowane są masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej;
5)
organizatorzy turystyki;
6)
krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy.
2.
Podmioty zobowiązane przekazują komendantom wojewódzkim (Komendantowi Stołecznemu) Policji i komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji, na wniosek komendantów, informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a i b i art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez, dotyczące imprez masowych organizowanych na obszarze działania tych komendantów. Przepisy art. 41 termin przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych, art. 42 forma i tryb przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej ust. 1-3 oraz art. 45 rejestracja zapytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych stosuje się odpowiednio.
Art. 39. Podmioty zobowiązane do przekazywania Komendanto... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...