• Art. 42. - Forma i tryb ...
  21.04.2024

Art. 42. bezp. impr. mas.


Forma i tryb przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej

1.
Informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprezy masowej przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo przez bezpośrednie doręczenie do najbliższego komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji.
2.
Podmioty zobowiązane przekazują informacje, w tym dane osobowe, na kartach rejestracyjnych.
3.
Podmioty uprawnione w celu uzyskania informacji, w tym danych osobowych, kierują zapytania, wraz z uzasadnieniem, do Komendanta na kartach zapytania.
4.
Komendant udziela informacji na kartach odpowiedzi.
5.
Komendant może przekazać informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym, na jego pisemne zapytanie, jeżeli dotyczy ono ustawowych obowiązków tego podmiotu.
6.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez podmioty zobowiązane, wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowiedzi, biorąc pod uwagę dane, jakie muszą znaleźć się na kartach, oznaczenia podmiotu uprawnionego oraz podmiotu zobowiązanego, treść informacji, o której mowa w ust. 2, oraz zapytania, o którym mowa w ust. 3, jak również uzasadnienia, o którym mowa w art. 43 odpowiedź na zapytanie o informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w tym dane osobowe, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych.
Art. 42. Forma i tryb przekazywania informacji dotyczącyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...