• Art. 149. - Przepis prze...
  21.02.2024

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.1666 t.j. - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Obserwuj akt

Art. 149. bezp. mor.


Przepis przejściowy

1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 i, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 16 ust. 5, art. 16a ust. 3, art. 16b ust. 2, art. 16c ust. 4, art. 19 ust. 10 i 10a, art. 25 pkt 1, 3 i 4, art. 26 ust. 2, art. 27c ust. 2, art. 29 ust. 1, 3-5, art. 29a ust. 1, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2, art. 34, art. 35d, art. 36 ust. 7, art. 37a ust. 2, art. 43 ust. 4 i art. 49 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 151 utrata mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 8 powierzenie organizacji wykonywania niektórych zadań administracji morskiej ust. 3, art. 12 używanie w żegludze morskiej statku niepodlegającego umowom międzynarodowym ust. 2, art. 13 świadectwo wolnej burty ust. 7, art. 14 System Automatycznej Identyfikacji (AIS) ust. 3, art. 15 rejestrator danych z podróży (VDR), uproszczony rejestrator danych z podróży (S-VDR) ust. 2, art. 16 System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT) ust. 4, art. 23 opłaty za czynności organu inspekcyjnego ust. 4, art. 58 rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu, art. 68 rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych na stanowiskach na statkach morskich, art. 74 morskie jednostki edukacyjne ust. 4, art. 76 lista audytorów ust. 4, art. 80 ustalanie i potwierdzanie składu załogi statku, certyfikat bezpiecznej obsługi ust. 3, art. 83 odesłanie do ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz Konwencji o zapobieganiu zderzeniom ust. 2, art. 86 wymagania w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki ust. 3, 6, 10 i 12, art. 91 Narodowy System SafeSeaNet ust. 2, art. 94 plany udzielania schronienia statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie ust. 3, art. 98 przewóz ładunków masowych ust. 5, art. 99 przewóz towarów niebezpiecznych ust. 2, art. 101ust . 7, art. 106 rozporządzenie w sprawie sposobu liczenia i rejestracji pasażerów statków, art. 107 nadzór nad ośrodkami szkolenia pilotów morskich i stacjami pilotowymi ust. 10, art. 108 informacje sprawozdawcze związane z wizytą statku w porcie ust. 2, art. 118 podmioty współdziałające ze Służbą SAR ust. 4 i art. 124 uprawnienia członków ochotniczej drużyny ratowniczej ust. 3 i 4 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 8a oraz art. 25 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 151 utrata mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, zachowują swoją moc przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10b deklaracja załadowcy o towarach niebezpiecznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 135 zmiana ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10b deklaracja załadowcy o towarach niebezpiecznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 135 zmiana ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki , w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 149. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...