• Art. 150. - Przepis prze...
  27.09.2023

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Stan prawny aktualny na dzień: 27.09.2023

Dz.U.2023.0.1666 t.j. - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Obserwuj akt

Art. 150. bezp. mor.


Przepis przejściowy

1.
W latach 2012-2021 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 9 172 tys. zł, z tym że w:
1)
2012 r. - 1172 tys. zł;
2)
2013 r. - 800 tys. zł;
3)
2014 r. - 820 tys. zł;
4)
2015 r. - 840 tys. zł;
5)
2016 r. - 861 tys. zł;
6)
2017 r. - 933 tys. zł;
7)
2018 r. - 904 tys. zł;
8)
2019 r. - 925 tys. zł;
9)
2020 r. - 947 tys. zł;
10)
2021 r. - 970 tys. zł.
2.
W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące, polegające na:
1)
racjonalizacji wykonywania zadań związanych z przepisami ustawy,
2)
obniżeniu kosztów funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz systemu nadzoru nad morskimi jednostkami egzaminacyjnymi
- przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu szkolenia kadr morskich oraz bezpieczeństwa żeglugi.
3.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
Art. 150. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...