• Art. 7. - Baza danych o ...
  05.03.2024

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.1666 t.j. - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Obserwuj akt

Art. 7. bezp. mor.


Baza danych o statkach o polskiej przynależności

1.
Na potrzeby administracji morskiej terenowe organy administracji morskiej tworzą elektroniczną bazę danych o statkach o polskiej przynależności.
2.
Baza danych, o której mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące:
1)
identyfikacji statku;
2)
przeprowadzanych przeglądów i inspekcji państwa bandery;
3)
uznanych organizacji uczestniczących w klasyfikacji i certyfikacji statku;
4)
organu, który przeprowadził inspekcję statku w ramach kontroli państwa portu, oraz daty inspekcji;
5)
wyników inspekcji przeprowadzonych w ramach inspekcji państwa portu, w szczególności dotyczących uchybień i zatrzymań statku;
6)
wypadków i incydentów morskich;
7)
identyfikacji statków, które zmieniły banderę z polskiej na obcą wciągu ostatnich 12 miesięcy;
8)
innych danych o statkach o polskiej przynależności uznanych za istotne przez organy administracji morskiej.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 4 i 5 - przekazuje armator statku o polskiej przynależności;
2)
pkt 6 - przekazują podmioty właściwe do prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków i incydentów morskich;
3)
pkt 7 - przekazują podmioty prowadzące rejestr statków o polskiej przynależności.
4.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia bazy danych o statkach o polskiej przynależności, w tym wprowadzania i aktualizacji informacji o tych statkach, warunki dostępu właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej do informacji zamieszczonych w bazie oraz zakres ich wykorzystania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji zamieszczonych w bazie oraz przepisy Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery.
Art. 7. Baza danych o statkach o polskiej przynależności - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...