• Art. 126. - Przepis prze...
  21.03.2023
Obserwuj akt

Art. 126. bezp. żyw.


Przepis przejściowy

1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 4 pkt 1, 2 i 3, ust. 5, 6 i 7, art. 9a ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 4, art. 24 ust. 5, art. 40a ust. 2 i 8, art. 41 ust. 6, 7 i 8, art. 44 ust. 4 i art. 48 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 127 utrata mocy ustaw pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 rozporządzenie w sprawie wykazu substancji dozwolonych i specyfikacji substancji dodatkowych, art. 13 aromaty i składniki żywności o właściwościach aromatyzujących ust. 2, art. 14 rozpuszczalniki ekstrakcyjne w produkcji żywności lub jej składników ust. 2, art. 15 dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, art. 16 wymagania wobec środków spożywczych produkowanych i wprowadzanych do obrotu, art. 22 rozporządzenie w sprawie napromieniania środków spożywczych i żywności promieniowaniem jonizującym ust. 1, art. 26 rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ust. 1, art. 27 suplementy diety i ich wprowadzania do obrotu ust. 6, art. 28 dodawanie do środków spożywczych witamin, składników mineralnych lub innych substancji ust. 3, art. 31 uprawnienia Głównego Inspektora w postępowaniu w sprawie wprowadzanej do obrotu żywności ust. 4, art. 39 rozporządzenie w sprawie wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, art. 44 rozporządzenie w sprawie grzybów i przetworów grzybowych oraz nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, art. 50 odesłanie do przepisów w sprawie znakowania żywności ust. 1, art. 73 organy urzędowej kontroli żywności ust. 5, art. 83 rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli sanitarnej ust. 2 i 3, art. 86 program monitoringu żywności i żywienia oraz pasz ust. 2 i art. 87 Rada do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia ust. 7 niniejszej ustawy.
2.
(uchylony)
3.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 127 utrata mocy ustaw pkt 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 54 rozporządzenie w sprawie substancji dozwolonych do stosowania w procesie wytwórczym i przetwórczym pkt 1 i 2 niniejszej ustawy.
4.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 107 zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 126. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...