• Art. 35. - Wniosek o uzn...
  02.04.2023
Obserwuj akt

Art. 35. bezp. żyw.


Wniosek o uznanie wody mineralnej jako naturalnej

1.
Główny Inspektor Sanitarny dokonuje, w drodze decyzji, uznania wody jako naturalnej wody mineralnej na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu.
2.
Wniosek o uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej zawiera:
1)
firmę producenta wody, jego siedzibę oraz adres zakładu, w którym będzie produkowana naturalna woda mineralna;
1a)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile producent wody taki numer posiada;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
informacje o nazwie i miejscu położenia otworu lub otworów, z których wydobywana jest woda;
4)
(uchylony)
5)
informacje o właściwościach wody wynikające z przeprowadzonej oceny i kwalifikacji rodzajowej tej wody;
6)
nazwę handlową (wymyśloną), pod którą woda będzie wprowadzana do obrotu;
7)
wzór etykiety z proponowanym oznakowaniem.
3.
Do wniosku dołącza się:
1)
(uchylony)
2)
ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnej wody mineralnej objętej wnioskiem o uznanie, przeprowadzone przez jednostkę naukową lub inny podmiot upoważnione przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez instytucję naukową lub inny podmiot innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych w tych państwach;
3)
zaświadczenie właściwego organu państwa trzeciego, o którym mowa w art. 34 uznanie wprowadzonej do obrotu wody mineralnej jako naturalnej ust. 2, jeżeli woda pochodzi z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa.
Art. 35. Wniosek o uznanie wody mineralnej jako naturalnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...