• Art. 62. - Zadania państ...
  24.04.2024
Obserwuj akt

Art. 62. bezp. żyw.


Zadania państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego

1.
Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
1)
prowadzi rejestr zakładów, o których mowa w art. 61 rejestracja i zatwierdzanie zakładów działających na rynku żywności lub materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwany dalej "rejestrem zakładów", oraz uaktualnia na bieżąco dane zawarte w rejestrze;
2)
wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwierdzenia zakładów określonych w art. 61 rejestracja i zatwierdzanie zakładów działających na rynku żywności lub materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz odmowy wpisu do rejestru zakładów, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 31 wpis do rejestru/zatwierdzenie zakładów przedsiębiorstwa paszowego i żywnościowego ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004;
3)
wydaje decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów;
4)
wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów według wzoru określonego na podstawie art. 67 zakres danych w rejestrze zakładów ust. 3 pkt 6.
2.
W odniesieniu do obiektów lub urządzeń ruchomych i tymczasowych właściwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
1)
dla obiektów lub urządzeń ruchomych – właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład,
2)
dla obiektów lub urządzeń tymczasowych - właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez zakład
- który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń.
3.
W odniesieniu do urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności właściwym w sprawach rejestracji jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych urządzeń.
Art. 62. Zadania państwowego powiatowego i państwowego gr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...