• Art. 65. - Wpis do rejes...
  02.04.2023
Obserwuj akt

Art. 65. bezp. żyw.


Wpis do rejestru zakładów i wykreślenie wpisu

1.
Wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie:
1)
wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w przypadkach określonych w art. 63 rozpoczęcie działalności na rynku żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ust. 2;
2)
decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładów, jeżeli są spełnione wymagania określone w art. 31 wpis do rejestru/zatwierdzenie zakładów przedsiębiorstwa paszowego i żywnościowego, ust. 2 lit. b-d rozporządzenia nr 882/2004.
2.
Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany do aktualizowania wykazu urządzeń, o którym mowa w art. 64 wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów, ust. 3 pkt 4, przynajmniej dwa razy w roku oraz na żądanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
3.
Wykreślenie z rejestru zakładów następuje na podstawie:
1)
wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
2)
decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 66 cofnięcie lub zawieszenie zatwierdzenia zakładu, ust. 1 pkt 1;
3)
decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli zakład zaprzestał działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością lub materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, a podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie złożył wniosku, o którym mowa w pkt 1;
4)
braku aktualizacji, o której mowa w ust. 2.
Art. 65. Wpis do rejestru zakładów i wykreślenie wpisu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...