• Art. 78. - Badania labor...
  02.04.2023
Obserwuj akt

Art. 78. bezp. żyw.


Badania laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli żywności i żywienia

1.
Badania laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności wykonują akredytowane:
1)
laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, funkcjonujące w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych żywności określonym w art. 15a zintegrowany system badań laboratoryjnych i pomiarów, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2)
laboratoria Inspekcji Weterynaryjnej określone w art. 25 system laboratoriów urzędowych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
3)
laboratoria organów, o których mowa w art. 73 organy urzędowej kontroli żywności, ust. 1 pkt 5;
4)
laboratoria referencyjne realizujące zadania określone w art. 33 krajowe laboratoria referencyjne, rozporządzenia nr 882/2004.
2.
Laboratoria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, wykonują badania laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
3.
Zadania realizowane przez laboratoria referencyjne są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem są minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw rolnictwa, każdy w zakresie swoich kompetencji.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia wyznacza, w drodze rozporządzenia, laboratoria referencyjne wykonujące badania środków spożywczych podlegających urzędowym kontrolom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla celów urzędowych kontroli żywności i żywienia, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz realizację zadań określonych w art. 33 krajowe laboratoria referencyjne, rozporządzenia nr 882/2004.
Art. 78. Badania laboratoryjne dla celów urzędowych kontr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...