• Art. 80. - Podmioty upra...
  21.05.2024
Obserwuj akt

Art. 80. bezp. żyw.


Podmioty uprawnione do przeprowadzania granicznych kontroli sanitarnych

1.
Graniczne kontrole sanitarne są przeprowadzane, z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 16 rodzaje kontroli urzędowych pasz i żywności niepochodzących od zwierząt rozporządzenia nr 882/2004:
1)
przez państwowych granicznych inspektorów sanitarnych - na przejściach granicznych określonych na podstawie art. 83 rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli sanitarnej ust. 2 pkt 1;
2)
przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych lub państwowych granicznych inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na miejsce przeznaczenia towarów, siedzibę importera albo odbiorcy towarów, zgodnie z danymi wskazanymi we wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej lub określonych w dokumentach przewozowych towarzyszących towarom, a także w innych właściwych miejscach, o których mowa w art. 15 kontrole urzędowe pasz i żywności niepochodzących od zwierząt ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004.
1a.
Państwowy graniczny inspektor sanitarny przeprowadzający graniczną kontrolę sanitarną w portach morskich współpracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w szczególności informuje naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla portu morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Państwowy graniczny inspektor sanitarny przeprowadza graniczną kontrolę sanitarną w portach morskich w sposób pozwalający na zachowanie terminów, o których mowa w art. 60 ustalanie terminu kontroli w porcie morskim ust. 2–5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, 556, 588, 641, 658 i 760).
2.
W przypadku podejrzenia niezgodności z wymaganiami zdrowotnymi, albo gdy istnieją wątpliwości odnośnie identyfikacji towaru, o których mowa w art. 18 działania w przypadku podejrzenia rozporządzenia nr 882/2004, są przeprowadzane kontrole bezpośrednie.
Art. 80. Podmioty uprawnione do przeprowadzania graniczny... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...