• Art. 90. - Współpraca z ...
  25.04.2024
Obserwuj akt

Art. 90. bezp. żyw.


Współpraca z Europejskim Urzędem do Spraw Bezpieczeństwa Żywności

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia współpracuje z Europejskim Urzędem do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, zwanym dalej "Urzędem".
2.
Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
wyznaczanie przedstawiciela do Forum Doradczego Urzędu;
2)
składanie do Urzędu wniosków o wydanie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Urzędu;
3)
przekazywanie Urzędowi zgromadzonych danych naukowych dotyczących bezpieczeństwa żywności;
4)
przekazywanie, na żądanie Urzędu, dodatkowych danych niezbędnych do oceny ryzyka;
5)
wyznaczanie jednostek naukowych, które mogą uczestniczyć w wypełnianiu zadań Urzędu, w szczególności przez wydawanie opinii naukowych.
3.
Współpraca, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do żywności objętej nadzorem ministra właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych jest wykonywana w porozumieniu z właściwym ministrem.
Art. 90. Współpraca z Europejskim Urzędem do Spraw Bezpie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...