• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  21.03.2023

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Stan prawny aktualny na dzień: 21.03.2023

Dz.U.2022.0.2132 t.j. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Obserwuj akt

DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez środki spożywcze

W przypadku szkody wyrządzonej przez środki spożywcze odpowiedzialność za tę szkodę ponosi podmiot działający na rynku spożywczym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...