• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  14.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.1448 t.j. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Obserwuj akt

Rozdział 2. Substancje dodatkowe i enzymy spożywcze

Wymagania dotyczące substancji dodatkowych do żywności określa rozporządzenie nr 1333/2008.
Orzeczenia: 1
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz substancji dodatkowych (dozwolonych substancji dodatkowych), które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w żywności, w tym w aromatach, zgodnie z ich funkcjami technologicznymi, oraz szczegółowe warunki ich stosowania, w tym rodzaj środków spożywczych, w których mogą być stosowane, oraz ich dopuszczalne maksymalne poziomy,
2)
specyfikacje i kryteria czystości substancji dodatkowych
- mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.
Orzeczenia: 1
Wymagania dotyczące enzymów spożywczych określa rozporządzenie nr 1332/2008.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...