• Ustawa o bezpieczeństwie ...
  17.04.2024

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1448 t.j. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Obserwuj akt

Rozdział 3. System RASFF

1.
Urzędowe kontrole przeprowadzane przez organy, o których mowa w art. 73 organy urzędowej kontroli żywności, ust. 1, obejmują zadania dotyczące powiadamiania o niebezpiecznej żywności, w tym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz paszach określonych w przepisach o paszach oraz o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w ramach sieci systemu RASFF.
2.
Główny Inspektor Sanitarny kieruje siecią systemu RASFF oraz:
1)
prowadzi krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF;
2)
jest odpowiedzialny za funkcjonowanie krajowego punktu kontaktowego;
3)
powiadamia Komisję Europejską o stwierdzonych przypadkach niebezpiecznej żywności oraz pasz.
3.
W ramach systemu RASFF funkcjonuje podpunkt krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 13 zadania Głównego Lekarza Weterynarii, ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...