• Art. 11. - Akt o utworze...
  25.03.2023

Ustawa o bibliotekach

Stan prawny aktualny na dzień: 25.03.2023

Dz.U.2022.0.2393 t.j. - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Obserwuj akt

Art. 11. bibl.


Akt o utworzeniu biblioteki

1.
Biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora.
2.
Akt o utworzeniu biblioteki określa:
1)
nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki;
2)
źródła finansowania.
3.
Statut określa w szczególności:
1)
cele i zadania biblioteki;
2)
organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów;
3)
nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;
4)
źródła finansowania działalności biblioteki.
4.
(uchylony)
Art. 11. Akt o utworzeniu biblioteki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 6
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...