• Ustawa o bibliotekach
  25.05.2024

Ustawa o bibliotekach

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2022.0.2393 t.j. - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Obserwuj akt

Rozdział 7. Biblioteki szkolne i pedagogiczne

1.
Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w każdej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna.
2.
Biblioteki pedagogiczne prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej.
3.
Zasady organizowania i działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych określają odrębne przepisy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...