• Art. 1. - Zakres regulac...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 1. biokomponenty


Zakres regulacji ustawy

1.
Ustawa określa zasady:
1)
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów;
1a)
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów;
2)
wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek;
3)
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz określania i realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego;
3a)
potwierdzania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju;
3b)
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji;
3c)
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wydawania certyfikatów;
4)
przeprowadzania kontroli;
5)
sporządzania sprawozdawczości i tryb przedkładania sprawozdań.
6)
(uchylony)
1a.
Przepisy ustawy stosuje się do biokomponentów, paliw, wodoru oraz energii elektrycznej wykorzystywanych w transporcie.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do paliw ciekłych:
1)
przeznaczonych lub pochodzących z rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2051), podlegających wymianie albo sprzedaży ze względu na upływający termin przydatności ich do użycia, którego przekroczenie może w szczególności spowodować utratę parametrów jakościowych określonych w przepisach odrębnych;
2)
pochodzących z rezerw strategicznych podlegających udostępnieniu, sprzedaży albo nieodpłatnemu przekazaniu, o których mowa odpowiednio w art. 18 udostępnienie rezerw, art. 22 likwidacja rezerw i art. 23 nieodpłatne przekazanie asortymentu zlikwidowanych rezerw ustawy wymienionej w pkt 1;
3)
przeznaczonych lub pochodzących z zapasów agencyjnych, o których mowa w art. 3 zapasy interwencyjne ropy naftowej lub paliw ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 i 1681) podlegających wymianie z przyczyn, o których mowa w pkt 1, lub zamianie.
Art. 1. Zakres regulacji ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...