• Art. 12. - Elementy umow...
  04.03.2024
Obserwuj akt

Art. 12. biokomponenty


Elementy umowy kontraktacji lub umowy dostawy

1.
Umowa kontraktacji lub umowa dostawy zawiera w szczególności:
1)
określenie ilości i rodzajów:
a) surowców rolniczych przewidzianych do dostarczenia przez producenta rolnego lub
b) biomasy przewidzianej do dostarczenia przez przetwórcę lub pośrednika
– w poszczególnych latach obowiązywania umowy;
2)
cenę za jednostkę masy lub objętości dostarczonego surowca rolniczego lub innego rodzaju biomasy;
3)
określenie minimalnych wymagań jakości surowca rolniczego lub innego rodzaju biomasy;
4)
termin płatności za dostarczone surowce rolnicze lub inny rodzaj biomasy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia ich dostarczenia;
5)
termin obowiązywania umowy;
6)
określenie odpowiedzialności stron z tytułu niedotrzymania warunków umowy;
7)
postanowienia dotyczące zmiany i rozwiązania umowy.
2.
W przypadku gdy surowce rolnicze mogą być przeznaczone do wytworzenia biokomponentów na poczet realizacji obowiązków, o których mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1 oraz art. 23b obowiązek zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych ust. 1, umowa kontraktacji zawiera zobowiązanie producenta rolnego do wystawienia dokumentu przewidzianego przez uznany system certyfikacji stosowany przez kontraktującego, potwierdzającego, że surowce rolnicze spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, oraz do poddania się kontroli przewidzianej przez ten uznany system certyfikacji.
Art. 12. Elementy umowy kontraktacji lub umowy dostawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...