• Art. 12f. - Przesłanki z...
  17.04.2024
Obserwuj akt

Art. 12f. biokomponenty


Przesłanki zakazu wykonywania przez podmiot sprowadzający działalności gospodarczej

1.
Organ rejestrowy wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez podmiot sprowadzający działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12a wpis do rejestru podmiotów sprowadzających ust. 1, w przypadku gdy podmiot sprowadzający:
1)
nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w art. 12b wymogi wobec podmiotu sprowadzającego, w wyznaczonym przez organ terminie;
2)
złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 12c wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających ust. 3 pkt 5 lub ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym;
3)
przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 12c wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających ust. 1.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3.
Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 1 organ rejestrowy wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.

Art. 12f. Przesłanki zakazu wykonywania przez podmiot spr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...