• Art. 12g. - Przesłanki w...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 12g. biokomponenty


Przesłanki wykreślenia z rejestru podmiotów sprowadzających

1.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 12f przesłanki zakazu wykonywania przez podmiot sprowadzający działalności gospodarczej ust. 1, organ rejestrowy z urzędu wykreśla podmiot sprowadzający wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 12a wpis do rejestru podmiotów sprowadzających ust. 1, z rejestru podmiotów sprowadzających.
1a.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podmiot sprowadzający wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.
2.
Podmiot sprowadzający, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 12f przesłanki zakazu wykonywania przez podmiot sprowadzający działalności gospodarczej ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru podmiotów sprowadzających nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.
Art. 12g. Przesłanki wykreślenia z rejestru podmiotów spr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...