• Art. 28h. - Elementy świ...
  19.04.2024
Obserwuj akt

Art. 28h. biokomponenty


Elementy świadectwa

1.
Świadectwo zawiera:
1)
oznaczenie firmy podmiotu wystawiającego świadectwo, jego siedziby i adresu;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu wystawiającego świadectwo;
3)
indywidualny numer świadectwa;
4)
wskazanie uznanego systemu certyfikacji lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 28c dokumenty potwierdzające spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju ust. 2, potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, dotyczącego biokomponentów będących przedmiotem świadectwa;
5)
informacje o ilości i rodzaju biokomponentów wskazanych w świadectwie, w tym zaliczanych podwójnie do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego;
6)
oświadczenie o spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty wskazane w świadectwie;
7)
datę uruchomienia instalacji, z której pochodzi partia biokomponentów wskazana w świadectwie;
8)
wartość opałową biokomponentów wyrażoną w MJ/kg;
9)
informację dotyczącą poziomu emisji gazów cieplarnianych partii biokomponentów wskazanych w świadectwie;
10)
wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;
11)
wykaz poświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 28c dokumenty potwierdzające spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju ust. 2, wykorzystanych na potrzeby wystawienia świadectwa.
2.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa oraz może określić dodatkowe dane, które powinno zawierać świadectwo, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1.
Art. 28h. Elementy świadectwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...