• Art. 31. - Obowiązki spr...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 31. biokomponenty


Obowiązki sprawozdawcze rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek

1.
Rolnicy, wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sprawozdań rocznych zawierających informacje dotyczące ilości i rodzajów:
1)
surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych;
2)
biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na własny użytek.
2.
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych zawartych w rejestrze rolników oraz sprawozdań rocznych, o których mowa w ust. 1, sporządza zbiorczy raport roczny zawierający:
1)
wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek;
2)
informacje o ilości i rodzajach:
a) surowców użytych przez rolników do wytworzenia biopaliw ciekłych na własny użytek,
b) biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych przez rolników na własny użytek.
3.
Zbiorczy raport roczny, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazuje ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, klimatu, rynków rolnych oraz środowiska, do dnia 15 marca następnego roku.
Art. 31. Obowiązki sprawozdawcze rolników wytwarzających ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...