• Art. 8. - Przesłanki dec...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 8. biokomponenty


Przesłanki decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biokomponentów

1.
Organ rejestrowy wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1, w przypadku gdy wytwórca:
1)
nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 1, w wyznaczonym przez organ terminie;
2)
złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 4 pkt 4 lub ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym;
3)
przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 5 wpis do rejestru wytwórców ust. 2.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3.
Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 1 organ rejestrowy wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.

Art. 8. Przesłanki decyzji o zakazie wykonywania działaln... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...