• Art. 9. - Wykreślenie wy...
  19.04.2024
Obserwuj akt

Art. 9. biokomponenty


Wykreślenie wytwórcy z rejestru wytwórców

1.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 8 przesłanki decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biokomponentów ust. 1, organ rejestrowy z urzędu wykreśla wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1, z rejestru wytwórców.
1a.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy wytwórca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 4 działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów ust. 1, także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.
2.
Wytwórca, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 8 przesłanki decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biokomponentów ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru wytwórców nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.
Art. 9. Wykreślenie wytwórcy z rejestru wytwórców - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...