• Art. 10. - Wyłączenie st...
  25.09.2023

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2023

Dz.U.2023.0.519 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 10. o cudzoziemcach


Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

1.
W toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy nie stosuje się art. 73 udostępnianie stronie akt sprawy § 1 i 1a, art. 79 zawiadomienie strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu oraz art. 81 udowodnienie okoliczności faktycznej Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli cudzoziemiec będący stroną postępowania przebywa za granicą i nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale IV ustawy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych nie stosuje się przepisów art. 10 zasada czynnego udziału stron w postępowaniu, art. 21 właściwość miejscowa organu, art. 28 definicja strony, art. 29 strony - potencjalne podmioty, art. 31 uprawnienia organizacji społecznych, art. 34 wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, art. 48 doręczanie pism przedstawicielowi i osobom z immunitetem dyplomatycznym, art. 50 wzywanie osób przez organ, art. 51 obowiązek osobistego stawiennictwa wezwanego, art. 61 wszczęcie postępowania administracyjnego § 2, art 63–65, art. 66a metryka sprawy, art. 67 wystąpienie do organu innego państwa o opinię w sprawie wydania wizy Schengen, art. 78 uwzględnianie wniosków dowodowych stron, art. 81 udowodnienie okoliczności faktycznej, art. 89 przesłanki przeprowadzenia rozprawy, art. 97 przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania, art. 98 przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, art. 107 elementy decyzji, art 154–163a oraz art. 261 obowiązek uiszczania opłat i kosztów postępowania Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 10. Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...