• Art. 101. - Przesłanki c...
  29.09.2023

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.519 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 101. o cudzoziemcach


Przesłanki cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, gdy:
1)
ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, lub
2)
przestał on spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu, lub
3)
wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 przesłanki odmowy zezwolenia na pobyt czasowy ust. 1 pkt 2 lub 4-8.
Art. 101. Przesłanki cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...