• Art. 113a. - Strona post...
  01.10.2023

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.519 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 113a. o cudzoziemcach


Strona postępowania w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy

W postępowaniu w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy stroną postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec, o którym mowa, odpowiednio, w art. 98 warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ust. 1 albo art. 101 przesłanki cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy.
Art. 113a. Strona postępowania w sprawie udzielenia albo ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...