• Art. 13. - Zakres przetw...
  30.05.2024

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2024.0.769 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 13. o cudzoziemcach


Zakres przetwarzanych danych dotyczących cudzoziemca

W rejestrach i ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy mogą być przetwarzane następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
imię (imiona) i nazwiska poprzednie;
3)
nazwisko rodowe;
4)
płeć;
5)
imię ojca;
6)
imię i nazwisko rodowe matki;
7)
data urodzenia, a w razie braku dokumentu potwierdzającego datę urodzenia prawdopodobny rok urodzenia;
8)
miejsce i państwo urodzenia;
9)
rysopis:
a) wzrost w centymetrach,
b) kolor oczu,
c) znaki szczególne;
10)
odciski linii papilarnych;
11)
obywatelstwo;
12)
narodowość;
13)
stan cywilny;
14)
wykształcenie;
15)
zawód wykonywany;
16)
krajowy numer identyfikacyjny;
17)
numer dokumentu podróży;
18)
oznaczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;
18a)
nazwa, adres siedziby, podstawa prawna działalności, nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze, numer REGON organizatora stażu;
18b)
nazwa, adres siedziby, podstawa prawna działalności, nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze, numer REGON jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz;
18c)
nazwa, adres siedziby, podstawa prawna działalności, nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze, numer REGON jednostki naukowej;
18d)
nazwa i adres siedziby jednostki prowadzącej studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo kształcenie w szkole doktorskiej;
19)
miejsce zamieszkania lub pobytu;
20)
numer telefonu;
21)
adres poczty elektronicznej;
22)
informacje o karalności, o prowadzonych przeciwko cudzoziemcowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz o wydanych w stosunku do niego orzeczeniach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
23)
numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
24)
wizerunek twarzy;
25)
informacja o zamieszkiwaniu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej co najmniej przez okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego z adnotacją "Niebieska Karta UE";
26)
dane zapraszającego, o których mowa w art. 54 elementy zaproszenia pkt 1.
Art. 13. Zakres przetwarzanych danych dotyczących cudzozi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...