• Art. 156d. - Obowiązki i...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 156d. o cudzoziemcach


Obowiązki informacyjne organów w sprawach zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca

1.
Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o udzieleniu lub cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca.
2.
Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca, informacje, o których mowa w art. 22 zadania Szefa Urzędu ust. 1 pkt 8a lit. d tiret trzecie, dotyczące cudzoziemca, któremu to zezwolenie zostało udzielone.
Art. 156d. Obowiązki informacyjne organów w sprawach zezw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...