• Art. 169c. - Obowiązki i...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 169c. o cudzoziemcach


Obowiązki informacyjne organów w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej członka rodziny naukowca

1.
Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o udzieleniu lub cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej członka rodziny naukowca.
2.
Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej członka rodziny naukowca, informacje dotyczące cudzoziemca, któremu zostało ono udzielone, o których mowa w art. 22 zadania Szefa Urzędu ust. 1 pkt 8a lit. d tiret trzecie i czwarte.
Art. 169c. Obowiązki informacyjne organów w sprawach udzi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...