• Art. 258. - Obowiązek zw...
  25.09.2022

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2022

Dz.U.2021.0.2354 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 258. o cudzoziemcach


Obowiązek zwrotu polskiego dokumentu podróży

1.
Cudzoziemiec zwraca polski dokument podróży dla cudzoziemca organowi, który go wydał, gdy:
1)
nabył obywatelstwo polskie;
2)
wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;
3)
wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
4)
wydano decyzję o pozbawieniu go ochrony uzupełniającej;
5)
otrzymał dokument podróży.
2.
Cudzoziemiec zwraca polski dokument podróży dla cudzoziemca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym:
1)
doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego;
2)
doręczono mu dokument podróży;
3)
decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, stała się ostateczna.
3.
W pozostałym zakresie do zwrotu polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca stosuje się przepisy art. 249 obowiązek zwrotu karty pobytu ust. 3 i 4.
Art. 258. Obowiązek zwrotu polskiego dokumentu podróży - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...