• Art. 276. - Elementy dok...
  20.08.2022

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2022

Dz.U.2021.0.2354 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 276. o cudzoziemcach


Elementy dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

1.
W dokumencie "zgoda na pobyt tolerowany" umieszcza się:
1)
imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca;
2)
imiona rodziców cudzoziemca;
3)
datę, miejsce i kraj urodzenia cudzoziemca;
4)
adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca;
5)
informację o obywatelstwie cudzoziemca;
6)
informację o płci cudzoziemca;
7)
informację o wzroście w centymetrach i kolorze oczu cudzoziemca;
8)
numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) cudzoziemca - w przypadku gdy został nadany;
9)
nazwę organu wydającego dokument;
10)
datę wydania dokumentu;
11)
datę upływu okresu ważności dokumentu;
12)
fotografię cudzoziemca;
13)
obraz linii papilarnych cudzoziemca;
14)
pouczenie, że dokument nie potwierdza obywatelstwa cudzoziemca ani nie uprawnia do przekraczania granicy.
2.
Dokument "zgoda na pobyt tolerowany" zawiera podpis jego posiadacza i może zawierać zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6 lub 11.
3.
W dokumencie "zgoda na pobyt tolerowany" nie umieszcza się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gdy cudzoziemiec nie zameldował się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
Art. 276. Elementy dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Starogard Gdański (woj. pomorskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...