• Art. 280. - Wymiana i zw...
  20.08.2022

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2022

Dz.U.2021.0.2354 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 280. o cudzoziemcach


Wymiana i zwrot dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

1.
Do wymiany dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" stosuje się przepisy art. 256 przesłanki wymiany polskiego dokumentu podróży.
2.
Cudzoziemiec zwraca dokument "zgoda na pobyt tolerowany" w przypadku:
1)
nabycia obywatelstwa polskiego;
2)
gdy wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności dokumentu;
3)
gdy wydano decyzję o cofnięciu mu zgody na pobyt tolerowany;
4)
gdy wydana decyzja o udzieleniu mu zgody na pobyt tolerowany wygasła z mocy prawa na podstawie przepisów art. 354 wygaśnięcie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany ust. 1 pkt 1, 3 lub 4 lub ust. 2.
3.
Cudzoziemiec zwraca dokument "zgoda na pobyt tolerowany" organowi, który go wydał, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym:
1)
doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo
2)
decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, stała się ostateczna albo wygasła.
4.
W pozostałym zakresie do zwrotu dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" stosuje się przepisy art. 249 obowiązek zwrotu karty pobytu ust. 3 i 4.
Art. 280. Wymiana i zwrot dokumentu „zgoda na pobyt toler... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Starogard Gdański (woj. pomorskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...