• Art. 329a. - Decyzja o z...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 329a. o cudzoziemcach


Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu dotyczącą cudzoziemca, co do którego istnieje obawa, że może prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo podejrzewanego o popełnienie jednego z tych przestępstw.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu przymusowemu wykonaniu.
Art. 329a. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...