• Art. 338. - Koszty wydan...
  27.09.2023
Obserwuj akt

Art. 338. o cudzoziemcach


Koszty wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

1.
Do kosztów, o których mowa w art. 336 ustalanie kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ust. 1, zalicza się w szczególności koszty:
1)
postępowania w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
2)
pobytu cudzoziemca w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych;
3)
pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;
4)
badania lekarskiego cudzoziemca;
4a)
zapewnienia cudzoziemcowi opieki medycznej i psychologicznej podczas pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;
5)
pomocy udzielonej cudzoziemcowi przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w związku z przeprowadzeniem tranzytu drogą powietrzną przez jego terytorium;
5a)
doprowadzenia cudzoziemca do pomieszczenia przeznaczonego dla osób zatrzymanych, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców lub do organu Straży Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki Policji, Szefa Urzędu, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych;
5b)
czynności, o których mowa w art. 325 wniosek Komendanta Głównego SG o wydanie cudzoziemcowi dokumentu podróży;
6)
doprowadzenia cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony.
2.
Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, określa się w formie ryczałtu, a minimalna stawka za jeden dzień pobytu cudzoziemca w:
1)
pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych nie może być niższa niż 30 zł;
2)
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców nie może być niższa niż 20 zł.
Art. 338. Koszty wydania i wykonania decyzji o zobowiązan... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...