• Art. 347. - Pokrywanie z...
  28.09.2023
Obserwuj akt

Art. 347. o cudzoziemcach


Pokrywanie z budżetu państwa kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

1.
Koszty, o których mowa w art. 336 ustalanie kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej w przypadku:
1)
nieuiszczenia należności z tytułu tych kosztów przez podmiot do tego obowiązany;
2)
braku możliwości potrącenia środków pieniężnych, o których mowa w art. 343 ryczałt na pokrycie kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ust. 1;
3)
braku możliwości ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym.
2.
Wpływy z uzyskanych należności z tytułu kosztów, o których mowa w art. 336 ustalanie kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 347. Pokrywanie z budżetu państwa kosztów wydania i ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...