• Art. 347e. - Właściwość ...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 347e. o cudzoziemcach


Właściwość organu do przyjęcia informacji o przekroczeniu granicy przez cudzoziemca, którego dane są umieszczone w SIS i określenia koniecznych środków

1.
Komendant Główny Straży Granicznej jest organem właściwym do przyjęcia informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 8 rozporządzenia nr 2018/1860.
2.
W przypadku umieszczenia danych cudzoziemca w Systemie Informacyjnym Schengen do celów, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2018/1860, na podstawie art. 347a umieszczenie w SIS danych cudzoziemca zobowiązanego do powrotu, organem właściwym do określenia środków, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 2018/1860, jest komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, lub w przypadku utrzymania w mocy w całości lub w części tej decyzji – Komendant Główny Straży Granicznej.
Art. 347e. Właściwość organu do przyjęcia informacji o pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...