• Art. 355. - Właściwość o...
  04.10.2023
Obserwuj akt

Art. 355. o cudzoziemcach


Właściwość organów w sprawach zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany

1.
W sprawach, o których mowa w art. 348 przesłanki udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych i art. 351 przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany, organami właściwymi są komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej.
2.
Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest Komendant Główny Straży Granicznej.
3.
Odwołanie od decyzji w sprawach, o których mowa w art. 348 przesłanki udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych i art. 351 przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
Art. 355. Właściwość organów w sprawach zgody na pobyt ze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...