• Art. 358. - Obowiązki na...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 358. o cudzoziemcach


Obowiązki nakładane na cudzoziemca w decyzji o zgodzie na pobyt tolerowany

W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany zobowiązuje się cudzoziemca do zgłaszania się w określonych odstępach czasu do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, wskazanego w decyzji lub właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca oraz do informowania go o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania.
Art. 358. Obowiązki nakładane na cudzoziemca w decyzji o ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...