• Art. 366. - Doręczenie w...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 366. o cudzoziemcach


Doręczenie wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną

1.
Komendant Główny Straży Granicznej doręcza wniosek o udzielenie zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną centralnemu organowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem takiego tranzytu.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w szczególnie pilnych przypadkach.
Art. 366. Doręczenie wniosku w sprawie udzielenia zezwole... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...