• Art. 389. - Organy wykon...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 389. o cudzoziemcach


Organy wykonujące decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaną przez organ państwa UE

1.
Cudzoziemca doprowadza:
1)
do granicy - komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;
2)
od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony - Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w którym cudzoziemiec będzie przekraczał granicę.
2.
Komendant Główny Straży Granicznej informuje organ wydającego państwa członkowskiego o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1.
Art. 389. Organy wykonujące decyzję o zobowiązaniu cudzoz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...