• Art. 437. - Zawieszenie ...
  02.12.2022
Obserwuj akt

Art. 437. o cudzoziemcach


Zawieszenie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców w RP niepożądanych

1.
Obowiązywanie wpisu do wykazu zawiesza się, jeżeli:
1)
cudzoziemiec posiada zgodę na pobyt tolerowany udzieloną na podstawie art. 351 przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany pkt 2 lub
2)
cudzoziemcowi udzielono ochrony czasowej, lub
3)
zostało wydane postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji będącej podstawą umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie, lub
4)
cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi, lub
5)
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 330 negatywne przesłanki wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ust. 1 pkt 1, 2 lub 4.
1a.
W przypadku gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 330 negatywne przesłanki wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ust. 1 pkt 1, obowiązywania wpisu do wykazu nie zawiesza się, jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej zostało wszczęte wskutek złożenia przez cudzoziemca kolejnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.
2.
Obowiązywanie wpisu do wykazu zawiesza się do dnia, w którym ustaną okoliczności uzasadniające to zawieszenie.
3.
Zawieszenie obowiązywania wpisu do wykazu przerywa okres obowiązywania wpisu.
Art. 437. Zawieszenie obowiązywania wpisu do wykazu cudzo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...