• Art. 441. - Przekazywani...
  29.02.2024
Obserwuj akt

Art. 441. o cudzoziemcach


Przekazywanie informacji uzasadniających wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt w RP jest niepożądany

1.
Prokurator lub organy administracji rządowej przekazują Szefowi Urzędu posiadane informacje o okolicznościach uzasadniających umieszczenie danych cudzoziemca w wykazie lub wydanie decyzji, o której mowa w art. 440a decyzja o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen ust. 1, lub o okolicznościach uzasadniających usunięcie tych danych z wykazu lub zawieszenie lub przedłużenie okresu obowiązywania wpisu wraz z posiadaną fotografią cudzoziemca. Prokurator lub organy administracji rządowej mogą przekazać również obraz linii papilarnych cudzoziemca oraz kopię jego dokumentu podróży lub dokumentu tożsamości.
2.
Organ, który wydał decyzję lub postanowienie, na podstawie których:
1)
umieszcza się dane cudzoziemca w wykazie albo
2)
zawiesza się obowiązywanie wpisu, albo
3)
usuwa się dane cudzoziemca z wykazu
– przekazuje Szefowi Urzędu tę decyzję lub to postanowienie, gdy staną się ostateczne, chyba że podlegają natychmiastowemu wykonaniu lub doszło do wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w przypadku, o którym mowa w art. 438 okres umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt w RP jest niepożądany ust. 5, wraz z posiadaną fotografią cudzoziemca. Organ ten może przekazać również obraz linii papilarnych cudzoziemca oraz kopię jego dokumentu podróży lub dokumentu tożsamości.
Art. 441. Przekazywanie informacji uzasadniających wpis d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...