• Art. 446. - Wniosek cudz...
  02.12.2022
Obserwuj akt

Art. 446. o cudzoziemcach


Wniosek cudzoziemca, którego dane zostały umieszczone w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen

1.
Cudzoziemiec składa wniosek, o którym mowa w art. 444 uprawnienia cudzoziemca, którego dane zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców których pobyt w RP jest niepożądany lub Systemie Informacyjnym Schengen ust. 1, na formularzu zawierającym:
1)
dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13 zakres przetwarzanych danych dotyczących cudzoziemca;
2)
poprzednie imię (imiona) cudzoziemca;
3)
serię i numer dokumentu podróży cudzoziemca;
4)
adres zamieszkania cudzoziemca;
5)
adres do korespondencji cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres jego pełnomocnika;
6)
uzasadnienie wniosku w przypadkach, o których mowa w art. 444 uprawnienia cudzoziemca, którego dane zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców których pobyt w RP jest niepożądany lub Systemie Informacyjnym Schengen ust. 1 pkt 2 i 3.
2.
Szef Urzędu rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 444 uprawnienia cudzoziemca, którego dane zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców których pobyt w RP jest niepożądany lub Systemie Informacyjnym Schengen ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym mowa w art. 444 uprawnienia cudzoziemca, którego dane zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców których pobyt w RP jest niepożądany lub Systemie Informacyjnym Schengen ust. 1, uwzględniając potrzebę zamieszczenia danych cudzoziemca w zakresie, w jakim są one niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, a także konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tej sprawie.
Art. 446. Wniosek cudzoziemca, którego dane zostały umies... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...