• Art. 54. - Elementy zapr...
  21.04.2024

Ustawa o cudzoziemcach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.519 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Obserwuj akt

Art. 54. o cudzoziemcach


Elementy zaproszenia

W zaproszeniu umieszcza się:
1)
imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości zapraszającego, a w przypadku gdy zapraszającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - firmę albo nazwę, numer REGON, adres siedziby i numer telefonu kontaktowego;
2)
imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym;
3)
informację o zobowiązaniu się zapraszającego do pokrycia kosztów, o których mowa w art. 51 wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń ust. 2 pkt 3;
4)
adres miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
określenie okresu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca, wyrażone datami;
6)
określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
nazwę organu, który wpisał zaproszenie do ewidencji zaproszeń;
8)
datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
9)
okres ważności zaproszenia;
10)
informację, czy zapraszający zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie w swoim lokalu mieszkalnym;
11)
informacje o zasadach przetwarzania danych zapraszającego w Wizowym Systemie Informacyjnym, o których mowa w art. 37 prawo do informacji ust. 1 rozporządzenia nr 767/2008.
Art. 54. Elementy zaproszenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...