• Art. 29. - Wyłączenie st...
  24.09.2023
Obserwuj akt

Art. 29. prac. kierow.


Wyłączenie stosowania rozporządzeń UE wobec kierowców niektórych kategorii pojazdów na terytorium RP

1.
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kategorie pojazdów, o których mowa w art. 13 warunki wyłączenia stosowania przepisów rozporządzenia w zakresie niektórych przewozów ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, wyłącza się ze stosowania art. 5 stosowanie przepisów ustawy do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy-9 tego rozporządzenia.
2.
Kategorie pojazdów, o których mowa w ust. 1, są wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 165/2014".
Art. 29. Wyłączenie stosowania rozporządzeń UE wobec kier... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 13
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...